Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προσκαλεί 2.000 άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλουν αίτηση στο έργο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών».

Οι συμπράττοντες φορείς είναι οι ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ ενώ το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι υπηρεσίες που θα λάβουν θα είναι συμβουλευτικής φύσεως με επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 520 ωρών στους τομείς ένδυσης και υπόδησης και με πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 2.600 ευρώ.