Το σύνολο των βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών εμφάνισε σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Η συνολική εικόνα των 13 εταιρειών του κλάδου που συμμετείχαν στην (εν εξελίξει) έρευνα της New Times –η δημοσίευση των ισολογισμών συνεχίζεται– οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα. Πρώτον, o συνολικός κύκλος εργασιών των 13 εκ των σημαντικότερων παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών αυξήθηκε κατά 9,4% για να υπερβεί τα 260 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα το σύνολο και των 13 εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν κέρδη.

Επίσης, οι επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τα συνολικά κέρδη τους κατά 571%. Συγκεκριμένα, ενώ το 2018 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ, το 2019 παρουσίασαν συνολικά κέρδη 92,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη και αν αφαιρεθεί η εξαιρετικά υψηλή αύξηση της κερδοφορίας του Σαράντη, τα συνολικά κέρδη των υπόλοιπων εταιρειών το 2019 αυξήθηκαν κατά 44,1% σε σύγκριση με το 2018.
Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του τομέα βρέθηκαν οι: Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ, Colgate Palmolive, Παπουτσάνης, Ελλένικα Α.Ε., Farcom A.E., Smile Cosmetics, Ζυλιέτ Αρμάντ, Δραγώτης και Farmeco.

Εισαγωγικές και εμπορικές καλλυντικών: Βελτιωμένη κατά 27,2% η κερδοφορία

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους εμφάνισαν οι 26 επιχειρήσεις του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας καλλυντικών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, o συνολικός κύκλος εργασιών των 26 εκ των σημαντικότερων παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών αυξήθηκε κατά 4% για να προσεγγίσει τα 665 εκατ. ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις παρουσίασαν κέρδη, ενώ 7 εξ αυτών εμφάνισαν κέρδη από 1 ως 23 εκατ. ευρώ εκάστη. Οι επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τα συνολικά κέρδη τους κατά 27,2%. Συγκεκριμένα, ενώ το 2018 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 38,5 εκατ. ευρώ, το 2019 αύξησαν τα κέρδη τους σε 49 εκατ. ευρώ.
Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του τομέα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών συνεχίζεται, βρέθηκαν οι: L’ Oréal, Sephora Greece, Estée Lauder Ελλάς, Colgate Palmolive, Answer Hondos Center, Makaldi, Step AEE, Χόντου Σ. Αφοί καλλυντικά, Χόντος Σέντερ, Ιορδάνης Τερπουικίδης και Dekaz A.E.