Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των Mέσων Eπικοινωνίας και της ψηφιακής εποχής στην οποία βρισκόμαστε, το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) προχωρά σε μια καθοριστική κίνηση ενσωματώνοντας το Influencer Marketing στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε). Όπως ξεκάθαρα περιγράφεται στον Κώδικα, οι κανόνες δεοντολογίας της επικοινωνίας είναι technology neutral και επομένως ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα Mέσα και σε κάθε τρόπο επικοινωνίας των μαρκών με τους καταναλωτές. Η συζήτηση για τους influencers είναι διεθνής και διεξάγεται τόσο σε επίπεδο θεσμικών φορέων της διαφημιστικής αγοράς, όσο και σε επίπεδο εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, με κοινή διαπίστωση όλων ότι η διαφάνεια στις εμπορικού περιεχομένου αναρτήσεις των influencers είναι πρωταρχικής και καθοριστικής σημασίας.

Το ΣΕΕ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και με κοινό στόχο τη διαφύλαξη του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αλλά και της αξιοπιστίας των μαρκών και του διαφημιστικού λόγου, υιοθέτησε ειδικό Παράρτημα στον ΕΚΔ-Ε με λεπτομερείς και συγκεκριμένους κανόνες για το influencer marketing.

Οι κανόνες στηρίζονται στις οδηγίες της European Advertising Standards Alliance (EASA), που εφαρμόζονται ήδη σε 22 χώρες της Ευρώπης και συνοψίζονται σε τρεις άξονες:- κάθε περιεχόμενο που αποτελεί διαφήμιση πρέπει να φαίνεται σαφώς και από την αρχή ως διαφήμιση, με το #διαφήμιση (ή #ad, ή #advertisement)- εικόνες που υποβλήθηκαν σε σημαντική επεξεργασία πρέπει να επισημαίνονται ως #επεξεργασμένεςεικόνες (ή #retouchedimages)- ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα (όπως, περί τεκμηρίωσης, ισχυρισμών υγείας, μη παραπλάνησης κ.ά.).

«Η διαφάνεια του εμπορικού σκοπού μιας επικοινωνίας marketing βρίσκεται στην καρδιά του σεβασμού προς τους καταναλωτές και της υπευθυνότητας της διαφημιστικής αγοράς. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, προσαρμόζοντας τον ΕΚΔ-Ε στις νέες εξελίξεις του ψηφιακού περιβάλλοντος και θα το κάνουμε ακόμη πιο εντατικά, για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Είναι προς το συμφέρον όλων, οι influencers να είναι ειλικρινείς με το κοινό τους και διαφανείς όσον αφορά τις διαφημίσεις τους», τόνισε η Γεν. Διευθύντρια του ΣΕΕ, Ελένη Δοντά.