Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε τον κύκλο εργασιών της για το α’ τρίμηνο του 2024, ο οποίος ανήλθε σε 14,2 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023), μειωμένος κατά 7,2%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Διοίκηση αναμένει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2023, λόγω της εξισορρόπησης των τιμών υλών και ενέργειας σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του πρώτου τρίμηνου του 2023. Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οπότε θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται.

Ανά τομέα δραστηριότητας, η κατηγορία επώνυμων προϊόντων παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 19% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, η οποία οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στο brand Αρκάδι, που με την είσοδο του στις νέες κατηγορίες φροντίδας ρούχων και υγρών πιάτων παρουσιάζει μία αύξηση πωλήσεων κατά 42%. Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων κινήθηκαν πτωτικά κατά 29% το πρώτο τρίμηνο του 2024, γεγονός που οφείλεται στις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό, οι οποίες αν και παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Τέλος, οι πωλήσεις για προϊόντα τρίτων περιορίστηκαν κατά 12%, τάση που οδηγείται από τις αγορές του εξωτερικού και η οποία αναμένεται να αντιστραφεί έως το τέλος του χρόνου.