Ο όμιλος Prada προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – τη μεγαλύτερη εταιρική πρωτοβουλία βιωσιμότητας στον κόσμο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και δημοσιοποίηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ καλεί τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους και τις στρατηγικές τους με δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών κανόνων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και να αναλάβουν δράση για την υποστήριξη των στόχων και των θεμάτων του ΟΗΕ που ενσωματώνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αριθμεί περισσότερες από 15.000 εταιρείες και 3.000 μη επιχειρηματικούς υπογράφοντες που εδρεύουν σε περισσότερες από 160 χώρες και περισσότερα από 70 τοπικά δίκτυα. «Με την ένταξή του στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, ο Όμιλος Prada ενισχύει τη δέσμευσή του να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, ικανή να παράγει μακροπρόθεσμη αξία για ολόκληρη την κοινότητα, σε μια προσπάθεια να οικοδομήσουμε το μέλλον που όλοι θέλουμε. Η συνένωση δυνάμεων μέσω συνεργειών μεταξύ φορέων από διαφορετικούς τομείς, με κοινούς και κοινούς στόχους, είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση μιας πραγματικής αλλαγής», δήλωσε ο Lorenzo Bertelli, επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Prada.
(Πηγή: Fashion Network)