Η VF Corp συνεχίζει τις προσπάθειές της υπέρ της βιωσιμότητας. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις σχετικές πρωτοβουλίες της, είχε κλείσει «πράσινο» ομόλογο 500 εκατ. ευρώ το 2020, με το οποίο στηρίζει, μεταξύ άλλων, τον στόχο της να προμηθεύεται το 100% των εννέα ευρύτερα χρησιμοποιούμενων υλικών της από αναγεννητικές, υπεύθυνες, ανακυκλωμένες ή ανανεώσιμες πηγές ως το 2030.

Το 2021, το 79% του βαμβακιού που αγόρασε ο όμιλος είχε καλλιεργηθεί στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή αλλιώς από τρίτο βαμβακοκαλλιεργητή που προωθεί βιώσιμες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές βελτιώσεις, ενώ το 36% του πολυεστέρα της είναι προϊόν ανακύκλωσης. Έχει ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα αναγεννητικής γεωργίας με έμφαση σε μαλλί, βαμβάκι, φυσικό καουτσούκ και ζαχαροκάλαμο, ενώ για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, δημοσιοποίησε φέτος σχετικό χάρτη για 100 δημοφιλή προϊόντα της και προωθεί κάτι αντίστοιχο για 5 βασικές α’ ύλες, με ορίζοντα το 2028.

(Πηγή: Glossy.co)