Διάλεξη με τίτλο «Pink Woman: A Champion’s Journey – Turning Hardship Into Success (2020- 2023)» πραγματοποιήθηκε στο Aegean College στις 11 Απρι-λίου. Η Δάφνη Γρηγοριάδη, Υπεύθυνη του Γραφείου Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της Intrafashion Group και η Μαρία Ματεμτζή, Διευθύντρια Marketing της εταιρείας, παρουσίασαν στους προπτυχιακούς φοιτητές το επιτυχημένο παράδειγμα του brand Pink Woman στην ελληνική αγορά.

Η Δάφνη Γρηγοριάδη παρουσίασε την επιχειρησιακή στρατηγική που εφαρμόστη-κε στην Intrafashion Group μετά την εξαγορά της το 2020 από τον Δημήτρη Ματεμτζή, η οποία οδήγησε στην οικονομική της εξυγίανση, καταγράφοντας το 2023 αύξηση τζίρου +114% έναντι του 2020. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του έντονου α-νταγωνισμού λόγω της εισόδου νέων πολυεθνικών στην αγορά, του επίμονου πληθωρισμού, της κλιματικής αλλαγής και της γεωπολιτικής αστάθειας. Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει αυξημένες πω-λήσεις και το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η Μαρία Ματεμτζή παρουσίασε τις ενέργειες marketing που ακολούθησε η Intrafashion Group έπειτα από την εξαγορά της προκειμένου να επανασυ-στηθεί στην Ελληνίδα καταναλώτρια μέσω της ανανέωσης του εμπορικού της σήματος Pink Woman. Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της ικανοποίησης των πελατών, ως βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της υψηλής φήμης της εταιρείας. Η δυνατότητα ενός ελληνικού brand όπως η Pink Woman να διευρύνει το μερίδιό του, βασίζεται σε ορισμένα καίρια στοιχεία όπως το σωστό marketing mix και την συνεχή ανανέωση των προϊόντων. Με αφορμή την διάλεξη, η διοίκηση της Intrafashion επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εξελίξει τις σχέσεις της με τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια συνεργασία.