Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020», η ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατοµικής Υγιεινής εντάχθηκε στην ηγετική οµάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020, που διαµορφώνουν τον Επιχειρηµατικό Χάρτη της Βιώσιµης Ανάπτυξης στη χώρα µας. Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί για την εταιρεία µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, επιδιώκοντας µέσω πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών να αφήσει ένα µακροπρόθεσµο θετικό αποτύπωµα στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Επίσης, καθοδηγείται από διεθνή πρότυπα, όπως το GRI, το Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών και τους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης. H ένταξη των επιχειρήσεων στο Sustainability Performance Director είναι αποτέλεσµα αξιολόγησης δυο επιτροπών. Η αρχική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δυο οµάδες εµπειρογνωµόνων στα θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, από στελέχη του QualityNet Foundation και ελεγκτικών εταιρειών. Η τελική αξιολόγηση και τελική έγκριση της κατάταξης πραγµατοποιείται από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή.