Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal αναγνωρίστηκε από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023 για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την ισότητα. Ο δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες, την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την εταιρική φήμη.
Η L’Oréal είναι μία από τις 484 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023.

Ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Στη L’Oréal, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα δίκαιο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου να μπορούν να ευδοκιμήσουν, να αισθάνονται ενδυναμωμένοι και να έχουν αντίκτυπο με τις πράξεις τους». Η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer της L’Oréal, δήλωσε: «Η ενδυνάμωση όλων των φύλων, η ενίσχυση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους γονείς και η προσφορά ειδικής εκπαίδευσης στις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του οράματός μας ότι μια ακμάζουσα και συμπεριληπτική κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».