Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal αναγνωρίστηκε από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2022 για τη δημιουργία επιτυχημένου περιβάλλοντος εργασίας με στόχο την ισότητα και τη συμπερίληψη. Ο δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε 5 πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον.

Η L’Oréal είναι μία από τις 418 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας, έναν από τους εγκυρότερους δείκτες σε θέματα διαφάνειας και ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer της L’Oréal, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Bloomberg αναγνωρίζει τη L’Oréal, για ακόμα μία φορά, ανάμεσα στις εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη Διαφορετικότητα, στην Ισότητα και στη Συμπερίληψη». Στον παραπάνω Δείκτη μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματιστηριακή αξία 1 δισ. δολαρίων και άνω.