Το νέο της ηλεκτρονικό κατάστηµα παρουσιάζει η Kem, σχεδιασµένο από τη Lighthouse και υλοποιηµένο µε την πλατφόρµα Vendallion. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα, www.kemgroup.gr, σχεδιάστηκε µε custom design βασισµένο στην εταιρική ταυτότητα της Kem και έχει ως στόχο τη λεπτοµερή παρουσίαση των προϊόντων αλλά και ένα  βελτιωµένο user experience, το οποίο επιτεύχθηκε χάρη στις νέες λειτουργικότητες του e-shop.  

Πλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονική παραγγελία από την τρέχουσα συλλογή προϊόντων αλλά και από το outlet. Ταυτόχρονα, µπορεί να ενηµερωθεί online ανά πάσα στιγµή, για την εξέλιξη της παραγγελίας του αλλά και να προβεί σε διαδικασία επιστροφής της. Ακόµη, στο www.kemgroup.gr ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει αναλυτικά τους καταλόγους των προϊόντων.    

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι Fully Responsive και διαθέτει προηγµένες λειτουργικότητες, προσφέροντας µία υψηλής ποιότητας αγοραστική εµπειρία στον καταναλωτή.