Ο Όμιλος H&M σχεδιάζει το κλείσιμο 28 καταστημάτων και την απόλυση σχεδόν 590 εργαζομένων στην Ισπανία. Ο όμιλος διατηρεί 133 σημεία στη χώρα, στα οποία απασχολούσε σχεδόν 4.000 εργαζομένους το 2022. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η διατήρηση καταστημάτων στις σωστές τοποθεσίες αποτελεί προτεραιότητα και ότι η εταιρεία αξιολογεί συστηματικά τη λιανεμπορική της δραστηριότητα, κάτι που περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό της καταναλωτικής εμπειρίας στα υφιστάμενα καταστήματα, την ενεργό αναζήτηση νέων ευκαιριών και τις λελογισμένες αποφάσεις για κλείσιμο σημείων όταν κρίνεται απαραίτητο.

(Πηγή: wwd.com)