Η Henkel δημοσίευσε στις 23/02 τα ετήσια αποτελέσματα 2021, καταγράφοντας καλές επιδόσεις, ενώ η ατζέντα Στοχευμένης Ανάπτυξης της εταιρείας προχωρά στο επόμενο επίπεδο. Οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 20,1 δισ. ευρώ, με 7,8% οργανική ανάπτυξη και τα λειτουργικά κέρδη στα 2,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,2%.

Στα βασικά μέτρα για την προώθηση της ατζέντας στρατηγικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται η ενοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων Laundry & Home Care και Beauty Care στην ενιαία μονάδα Henkel Consumer Brands. Η νέα αυτή πλατφόρμα πολλαπλών κατηγοριών με πωλήσεις περίπου 10 δισ. ευρώ, θα παράσχει τη βάση και για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των καταναλωτικών. Οι πωλήσεις Beauty Care αυξήθηκαν οργανικά κατά 1,4%, και Laundry & Home Care 3,9%.

Σημειώνεται ότι στις μονάδες αυτές η Henkel κατέχει ηγετικές θέσεις σε πολλές αγορές και κατηγορίες παγκοσμίως. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Carsten Knobel, «συνολικά, είχαμε καλές επιχειρηματικές επιδόσεις το 2021 και προωθήσαμε με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας – παρά το πολύ δύσκολο περιβάλλον της αγοράς», ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την εξαιρετική τους αφοσίωση. Χάρη σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων, αυξήσεις τιμών, διαχείριση κόστους και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές προσαρμογές, η Henkel κατάφερε να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στα κέρδη της από τα εμπόδια στη εφοδιαστική αλυσίδα και την αύξηση του κόστους α’ υλών.