Η Henkel δημοσίευσε πρόσφατα την 31η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία καταγράφονται τα επιτεύγματα και η πρόοδος της εταιρείας για το 2021, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται το νέο Πλαίσιο Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και μετά. Το 2021, η Henkel έδωσε προτεραιότητα στη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωσε τις εκπομπές CO2 στις δραστηριότητές της (ιδίως με τη μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια) και σημείωσε, μεταξύ άλλων, περαιτέρω πρόοδο στην προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και στη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Η Henkel στοχεύει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή της κατά 65% έως το 2025 (σε σχέση με το έτος βάσης 2010). Μέχρι το τέλος του 2021, η Henkel είχε ήδη μειώσει κατά το ήμισυ το αποτύπωμα CO2 στην παραγωγή της, ενώ, επιπλέον, δεσμεύεται ενεργά για τη δημιουργία ενός πραγματικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται με διάφορους εταίρους σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξίας, ενώ υποστηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η Plastic Bank και η New Plastics Economy του Ιδρύματος Ellen MacArthur.

Η φιλόδοξη στρατηγική της εταιρείας για τις συσκευασίες στοχεύει στη μείωση και την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, ώστε να μην βλάπτουν το περιβάλλον. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους μέχρι το 2025 είναι το 100% των συσκευασιών της Henkel να είναι ανακυκλώσιμο ή να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Έως το τέλος του 2021, το ποσοστό ήταν ήδη περίπου 86%. Επίσης, η Henkel σημείωσε σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά της να προμηθεύεται από βιώσιμη παραγωγή το 100% του φοινικέλαιου και του φοινικοπυρηνέλαιου. Το 2021, η εταιρεία προμηθεύτηκε το 93% των συνολικών αναγκών της με πιστοποιημένες πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο ισοζυγίου μάζας του RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).