Η Klarna δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Circularity Insights Report, η οποία παρουσιάζει τις αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις που σχετίζονται με κυκλικές πρακτικές στους τομείς της μόδας και των ηλεκτρονικών ειδών για το 2024. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 καταναλωτές από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Σε σχέση με τη μόδα, οι καταναλωτές, ιδίως οι νεότερες γενιές, γνωρίζουν όλο και περισσότερο τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη των πιο βιώσιμων, κυκλικών πρακτικών, όπως οι αγορές από δεύτερο χέρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της Klarna, εξακολουθεί να υπάρχει ένα αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ διάθεσης και πραγματικής συμπεριφοράς, ενώ το κόστος, η δυνατότητα υλοποίησης και η ευκολία εμποδίζουν την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών.

Καλή γνώση για τα οικονομικά οφέλη της κυκλικότητας
Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών γνωρίζει τα οικονομικά οφέλη των κυκλικών πρακτικών, με τις επισκευές και τις αγορές από δεύτερο χέρι να θεωρούνται σημαντικοί τρόποι εξοικονόμησης χρημάτων. Ειδικότερα, το 69% των καταναλωτών έχει ή αναμένει πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων από την κυκλική μόδα, τις επισκευές και τις ενοικιάσεις. Τα άτομα κάτω των 35 έχουν καλύτερη γνώση από ό,τι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ανάπτυξη της αγοράς second hand, κυρίως από την Gen Z
Το 70% των καταναλωτών αγόρασε μόνο καινούργια ρούχα τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 84% για παπούτσια και αξεσουάρ. Ωστόσο, οι νεότεροι καταναλωτές, ιδίως η γενιά Z, παρουσιάζουν μία πολλά υποσχόμενη τάση, καθώς είναι τρεις φορές πιο πιθανό να επιλέξουν μεταχειρισμένα είδη από ό,τι οι καταναλωτές άνω των 55 ετών.

Το παράδοξο της επισκευής: γνώση έναντι δράσης
Στην κατηγορία της μόδας, το 77% να αποφεύγει τις επιδιορθώσεις ρούχων. Αυτή η ανακολουθία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα brands και τις επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις επιλογές επισκευής, στρέφοντας τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε περισσότερο βιώσιμες πρακτικές.

Τα εμπόδια προς τη δράση είναι διαφορετικά
Τα κύρια εμπόδια στην υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών διαφέρουν από τομέα σε τομέα. Στον τομέα της μόδας, επικρατούν η δυνατότητα υλοποίησης (31%), η ευκολία (30%) και η χρησιμότητα (27%) ως τα κύρια εμπόδια. Η χαμηλή αξία μεταπώλησης προϊόντων αποτελεί έναν επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα για το 21% των καταναλωτών στην κατηγορία ρούχα.