Παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την οικονομία και το κόστος ζωής, μια σημαντική πλειοψηφία των Βρετανών θεωρεί πολύ σημαντικό για τη μόδα να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 70% των Βρετανών καταναλωτών αναγνωρίζει τα οικονομικά οφέλη των κυκλικών πρακτικών στον τομέα της μόδας, όπως η επισκευή, οι μεταχειρισμένες αγορές και οι ενοικιάσεις, σύμφωνα με την έκθεση “2024 Circularity Insights”.

Ωστόσο, η έκθεση δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ των πεποιθήσεων και της πραγματικής συμπεριφοράς, με εμπόδια όπως η ευκολία, η σκοπιμότητα και το κόστος να εμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση αυτών των πρακτικών. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό του 70% προέρχεται από εκείνους που αναγνωρίζουν ότι οι μεταχειρισμένες αγορές, οι επισκευές ή οι υπηρεσίες ενοικίασης ήταν ή θα μπορούσαν να είναι οικονομικά αποδοτικές γι’ αυτούς. Η επισκευή αντικειμένων θεωρείται ως η μεγαλύτερη ευκαιρία εξοικονόμησης κόστους (44%), ακολουθούμενη από τις μεταχειρισμένες αγορές (39%) και τις ενοικιάσεις (20%).

(Πηγή: Fashion Network)