Η Estée Lauder ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Estée Lauder Emerging Leaders (ELEL) Fund, ενός φιλανθρωπικού ταμείου στο πλαίσιο του Estée Lauder Companies Charitable Foundation. Αποστολή του ELEL Fund είναι να επαναπροσδιορίσει την ηγεσία, υποστηρίζοντας μια νέα γενιά αναδυόμενων ηγέτιδων γυναικών, αμφισβητώντας τα στερεότυπα των φύλων στην ηγεσία.

Το Ταμείο θα στηρίξει παγκόσμιους οργανισμούς που παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, καλλιεργούν υποστηρικτικές κοινότητες και υποστηρίζουν αναδυόμενες ηγέτιδες με τολμηρό όραμα για αλλαγή. Η Estée Lauder πραγματοποίησε αρχική επένδυση ύψους 1 εκ. δολαρίων στο ELEL Fund, το οποίο θα στηρίξει οργανισμούς ευθυγραμμισμένους με την αποστολή.

Η Vital Voices, παγκόσμιος ΜΚΟ που επενδύει σε γυναίκες ηγέτιδες, έχει επιλεγεί ως ο πρώτος συνεργάτης του προγράμματος, το οποίο ξεκινά τον Ιούλιο 2022. Με κοινή αποστολή την προώθηση των γυναικών και τον επαναπροσδιορισμό της ηγεσίας, το ELEL Fund και η Vital Voices δημιούργησαν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για αναδυόμενες ηγέτιδες παγκοσμίως. Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα θα ενταχθούν στην κοινότητα Vital Voices που αποτελείται από περισσότερες από 20.000 γυναίκες σε 184 χώρες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Estée Lauder Global Changemaker, Amanda Gorman. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για τoν 1ο και τoν 2ο κύκλο μέσω του vitalvoices.org.