Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάδειξη των Future-Ready επιχειρήσεων, η Δρ. Βενετία Κουσία καταγράφει ορισμένα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες με το βλέμμα στο αύριο και προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για να ανα-καλύψουν πόσο σωστά προετοιμασμένες είναι για το μέλλον. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και διαμορφώνει νέες συμπεριφορές, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε στην άκρη τα κοινά χαρακτηριστικά όσων επιτυγχάνουν με βιωσιμότητα και μπο-ρούν να αντιγραφούν και από μεγαλύτερα κομμάτια του επιχειρείν».

Η Δρ. Βενετία Κουσία είναι ο κύριος γονέας αυτής της πρωτοβουλίας που υιοθέτησαν οι οργανισμοί που συνεργάζονται και γι’ αυτό τελεί χρέη εφόρου στον διαγωνισμό Future-Ready Business, ενώ κατέχει τη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην ι-στοσελίδα www.futurereadybusiness.gr.