Το 9% των μετοχών που κατέχει στη Wella, ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει η Coty, στην επενδυτική εταιρεία ΚΚR, με τη συμφωνία να αποτιμάται στα 426,5 εκατ. δολάρια. Μέσω της συμφωνίας , η Coty θα μειώσει τη συνολική συμμετοχή της στην επαγγελματική εταιρεία ομορφιάς στο 30,6%, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να διευκολύνει την κεφαλαιακή διάρθρωση της Coty, φέρνοντας πολλαπλά οικονομικά οφέλη τόσο στην ίδια, όσο και στην KKR.

Ο Johannes Huth, Επικεφαλής Δραστηριοτήτων EMEA της KKR, αναφέρει: «Η Wella βρίσκεται στο επίκεντρό του ενδιαφέροντός μας και συνεχίζουμε να βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της». Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ τρίμηνο της χρήσης της Coty το 2022.

(Πηγή: FashionNetwork)