Σύμφωνο συνεργασίας σύναψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Cosmos Sport. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπέγραψαν από κοινού ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Sport, Μιχάλης Τσικνάκης, έχει στόχο την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δυο πλευρών για ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Το τετραετές πρόγραμμα συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών και την προσφορά πρακτικής άσκησης από την Cosmos Sport. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν physical ή digital συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της Cosmos Sport και των φοιτητών του ΟΠΑ, ώστε οι πρώτοι να μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία τους και οι τελευταίοι να εξοικειωθούν με τους χώρους εργασίας και τη λειτουργία μιας μεγάλης και εξωστρεφούς επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η Cosmos Sport δεσμεύεται να υποστηρίξει συνέδρια, διοργανώσεις διαγωνισμών και βραβείων και άλλων δράσεων κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς που θα διοργανώνονται από το ΟΠΑ ή από κοινού. Τέλος, η εταιρεία θα είναι χορηγός στην εφημερίδα ΟΠΑ News και στην παραγωγή podcast σε σύγχρονα θέματα ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών.