Η Birkenstock ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει περίπου 32,26 εκ. µετοχές έναντι 44-49 δολαρίων έκαστη, µε την αποτίµηση να κυµαίνεται από περίπου 8,3 έως και 9,2 δισ. δολάρια. Η εταιρεία σχεδίαζε αρχικά την εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο τον Σεπτέµβριο. Στο ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς δηλώνονται καθαρά κέρδη 187 εκατ. ευρώ και προσαρµοσµένο EBITDA 434,6 εκ ευρώ για το έτος που έληξε στις 30/09. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ.

Το α’ εξάµηνο τ.έ., το προσαρµοσµένο EBITDA έφθασε τα 224,4 εκ. ευρώ και οι πωλήσεις τα 644,2 εκ. ευρώ. Σύµφωνα µε την αίτηση, η εταιρεία holding του οµίλου LVMH, Financière Agache, ενδιαφέρεται να αγοράσει µετοχές µέχρι της αξίας των 325 εκ. δολαρίων, και ο γιός του Bernard Arnault, Alexandre, θα ενταχθεί στο ΔΣ. Μολονότι η Birkenstock παραδοσιακά συνδέεται µε την αγορά των άνετων υποδηµά-των, η µάρκα δέχεται ανανεωµένο ενδιαφέρον έπειτα από την ταινία Barbie, όπου τα σανδάλια Birkenstock παίζουν κεντρικό ρόλο.