Η weDo/ Professional και ο Αρκτούρος, ανακοινώνουν συνεργασία τους, μέσω της οποίας επιδιώκουν να επεκτείνουν τον αντίκτυπό τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεργασία τους θα περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών ετήσιας διάρκειας, όπως τον καθαρισμό τριών δασικών περιοχών στην Φλώρινα και στην Αττική, την υιοθεσία και κάλυψη των εξόδων από την weDo/ Professional τριών ζώων που φιλοξενούνται στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου, καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων και συνεργατών της #wellafamily από την Παιδαγωγική Ομάδα του Αρκτούρου, ώστε να υιοθετήσουν έναν πιο χαρούμενο, φιλοπεριβαλλοντικό και πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Ως brand με οικολογική συνείδηση, η weDo/ Professional λειτουργεί έχοντας ως άξονα ένα σύνολο προτύπων για το περιβάλλον, τη μεταχείριση των ζώων και την ανθρώπινη επίδραση.