Συνεχίζοντας για 15η συνεχόμενη χρονιά τον θεσμό της Citizen Day, η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε στις 5 Ιουνίου την ομώνυμη ημέρα Εθελοντικής Προσφοράς, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 εργαζομένων που έλαβαν μέρος σε 5 διαφορετικές δράσεις σε ολόκληρη την Αττική. Τρείς από τις δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό «All For Blue» που ως σκοπό έχει την ενημέρωση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την εκπαίδευση, ιδίως, των νέων ανθρώπων.
Στη δεύτερη δράση, οι εργαζόμενοι της L’Oréal Hellas, σε συνεργασία με τo Make -Α- Wish Greece συμμετείχαν στην προετοιμασία για Το Bazaraki Μας, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Stelios Foundation Conference Hall. Η τρίτη δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια «Φλόγα».