Προς την κατεύθυνση υλοποίησης στόχων που αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση, κινείται η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορείου Asos. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόγραμμα «Fashion with Integrity» περιλαμβάνει τη δέσμευση της για μετάβαση στο Net Zero έως το 2030, καθώς στόχος της είναι να γίνει ένας «παγκόσμιος ηγέτης του retail με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο».

Η Asos ανέφερε ότι έχει δημιουργήσει δύο βασικούς πυλώνες – τον Πλανήτη και τον Άνθρωπο – και θα στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς στόχους: Στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις άμεσες λειτουργίες της εταιρείας έως το 2025, επιτυγχάνοντας πιο μακροπρόθεσμα το Net Zero (2030), στη στροφή στην κυκλικότητα, ώστε έως το 2030 το 100% των προϊόντων και των συσκευασιών της Asos να κατασκευάζονται από πιο βιώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά, στη διαφάνεια και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιεύοντας λεπτομερή στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκθέσεις για την εφαρμογή της από το 2023 και τέλος, στην προώθηση diversity, equity and inclusion σε κάθε πτυχή της επιχείρησης, με έμφαση στην εκπροσώπηση ηγεσίας, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 50% εκπροσώπηση γυναικών και πάνω από 15% εκπροσώπηση εθνικών μειονοτήτων έως το 2030.

(Πηγή: FashionNetwork)