Η ποιότητα της fast fashion μόδας προβληματίζει το 40% των Ελλήνων καταναλωτών ενώ το 39% δίνει προτεραιότητα στο κόστος έναντι της βιωσιμότητας. Αυτό αποκαλύπτει η νέα έρευνα Fashion (Re)search του Glami, σύμφωνα με την οποία η ποιότητα των fast fashion προϊόντων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το 40% των Ελλήνων e-shoppers, ενώ το 39% των ερωτηθέντων θα ήθελε να έχει περισσότερο βιώσιμες αγοραστικές συνήθειες, επηρεάζεται όμως από τις χαμηλότερες τιμές της «γρήγορης μόδας» με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα να αποτελεί για εκείνους ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας.

Συγκεκριμένα, το 40% των Ελλήνων καταναλωτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα προβληματίζεται για την ποιότητα των fast fashion προϊόντων ενώ το 21% δεν εστιάζει σε αυτήν – τους αρκεί που είναι πιο οικονομικά. Ο αντίκτυπος της «γρήγορης μόδας» στο περιβάλλον παρουσιάζεται ως τρίτη, κατά σειρά, ανησυχία για το 13% των συμμετεχόντων, ενώ σε ποσοστό 12%, οι Έλληνες καταναλωτές απαντούν πως παρότι γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που επιφέρει η πολιτική του fast fashion, δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν από αλλού.

Μια μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων – σε ποσοστό 39% – ενώ θα ήθελε να προσεγγίζει με έναν πιο βιώσιμο τρόπο τις αγορές προϊόντων μόδας, θεωρεί το χαμηλότερο κόστος των fast-fashion προϊόντων σημαντικό παράγοντα που οδηγεί σε αγορά. Ωστόσο, το μέλλον της βιωσιμότητας στον τομέα των αγορών μόδας στην Ελλάδα φαίνεται να έχει τεθεί σε θετική τροχιά, με το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα να απαντά πως πλέον θέτει σε προτεραιότητα τις βιώσιμες μάρκες ενώ το 23% επιλέγει να κάνει λιγότερες αγορές προκειμένου να θεωρείται πιο sustainable και eco-friendly.