Η Adam’s Shoes, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη προς τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, προχώρησε πρόσφατα στη δωρεά χιλιάδων ζευγών υποδηµάτων σε κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και συλλόγους.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της αυτής δράσης, η Αdam’s Shoes πρόσφερε τα είδη της στο Χαµόγελο του Παιδιού, στα Παιδικά Χωριά SOS, στην Κιβωτό του Κόσµου, στον Όµιλο UNESCO καθώς και σε άλλα ιδρύµατα.