Μειωμένος κατά 11% ήταν ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2023 για την Παπουτσάνης και ανήλθε σε 47,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αξία των εξαγωγών αντιπροσωπεύει το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 22,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 21%, χάρη στην ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων και των πωλήσεων στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά. Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 12,7% σε σχέση με το 9μηνο του 2022 και ανήλθε σε 15,6 εκατ. ευρώ (έναντι 13,9), ως συνέπεια της σταδιακής εξομάλυνσης των κόστους των πρώτων υλών και ενέργειας. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) επίσης παρουσιάζουν βελτίωση, καθώς ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ ή 14% επί του κύκλου εργασιών, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ ή 7,6% επί του κύκλου εργασιών.

Επισημαίνεται ότι το 27% των εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 38% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, δήλωσε: «Παραμένουμε αισιόδοξοι και στοχεύουμε σε βελτίωση της κερδοφορίας για το σύνολο του 2023 σε σχέση με το 2022 παρά την υστέρηση του κύκλου εργασιών κατά το τρέχον έτος. Η σημαντικά βελτιωμένη μικτή κερδοφορία και η διψήφια ανάπτυξη στις κατηγορίες των επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού μας πλάνου, τις νέες σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και τη σταδιακή εξομάλυνση του κόστους στις αγορές αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας και σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και οικονομικών αποτελεσμάτων».