Με αφορμή την έναρξη και κοινοποίηση της καμπάνιας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας (Ε.Δ.Α.Ε.) και τις σχετικές δηλώσεις του προέδρου της στο CNN Greece (31.01.23) με τίτλο «Εμπιστεύσου το Δερματολόγο σου»: Η καμπάνια της Δερματολογικής Εταιρίας”, λάβαμε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.) την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Συμμεριζόμαστε απόλυτα την ορθή και δίκαιη θέση του προέδρου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας ότι δικαίωμα στην ομορφιά και στη βελτίωση ατελειών η φθορών του δέρματός τους έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου και οικονομικής κατάστασης. Με απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση στον πρόεδρο και τις δηλώσεις του οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το αναγνωρισμένο επάγγελμα του Αισθητικού με τριτοβάθμια εκπαίδευση, ασκείται επί σειρά ετών με ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο και καθορισμένους κανόνες από την πολιτεία, που διέπουν την άσκησή του ως προς όλο το φάσμα δράσης και ιδίως ως προς την καταλληλότητα των σχετικών επαγγελματικών χώρων, με πρακτικό αποτέλεσμα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι πτυχιούχοι αισθητικοί συμμορφούμενοι προς τα νομίμως ισχύοντα υπηρετούν τον άνθρωπο, την εμφάνισή του και μέσω της βελτίωσης αυτής και την ψυχολογία του με σεβασμό υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Συμφωνούμε ότι τα τελευταία χρόνια στην αγορά επικρατεί αυθαιρεσία, αναρχία και αταξία στο χώρο της αισθητικής από χώρους, που δεν θα έπρεπε να ασκούν αισθητικές πράξεις. Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας να τονίσουμε και να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή ότι σε αυτό το σύνολο δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα νομίμως λειτουργούντα Εργαστήρια Αισθητικής. Τέτοιου είδους αναφορές είναι τουλάχιστον ατυχείς.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η φροντίδα του υγιούς δέρματος είναι αποκλειστικό επαγγελματικό δικαίωμα νομικά κατοχυρωμένο των πτυχιούχων Αισθητικών, κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος αισθητικού. Με γνώμονα τη νόμιμη λειτουργία των χώρων του κλάδου, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υπεράσπιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πτυχιούχων αισθητικών και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αντιδρούμε σε όποιον σκόπιμα υποβαθμίζει και δυσφημεί το επάγγελμά μας δηλώνοντας με εδραία πεποίθηση ότι στο τέλος η νομιμότητα θα επικρατήσει». Την ανακοίνωση υπογράφει εκ μέρους του ΔΣ της ΟΣΕΔΑΕ, η Πρόεδρος Μαγδαληνή Χουρίδου και η Γενική Γραμματέας, Κωνσταντίνα Φραγκοδημητροπούλου.