Η L’Oréal Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τα 13α Ελληνικά Βραβεία που θα αναδείξει 3 γυναίκες επιστήμονες, οι οποίες διακρίνονται για το έργο τους στους τομείς των Βιοεπιστημών, των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών. Ως ελάχιστο δείγμα της αναγνώρισης του σπουδαίου έργου τους, σε κάθε γυναίκα επιστήμονα που θα διακριθεί, θα δοθεί το βραβείο των 10.000 ευρώ. Τα Βραβεία εντάσσονται στο Διεθνές Πρόγραμμα L’Oreal-Unesco Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σπουδαίας προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλο τον κόσμο, να περιοριστεί η αντίληψη ότι ο χώρος της επιστημονικής έρευνας αποτελεί πεδίο στο οποίο διακρίνονται κυρίως άνδρες.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το 33,3% των ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες και μόνο το 11% αυτών καταλαμβάνουν ανώτατες ακαδημαϊκές θέσεις στην Ευρώπη, το Πρόγραμμα αναζητά επιστήμονες και ερευνήτριες, οι οποίες μέσω των ανακαλύψεών τους αλλάζουν πραγματικά τον κόσμο και αποτελούν πρότυπα για τις νεότερες γενιές γυναικών, οι οποίες εμπνέονται προκειμένου να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που απασχολούν την ανθρωπότητα. Τα Ελληνικά Βραβεία χορηγούνται σε Ελληνίδες Επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, οι οποίες ασχολούνται με την Επιστημονική Έρευνα στους τομείς των Βιοεπιστημών, των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών.