Μέσω του Παγκόσμιου προγράμματος «Sharing Beauty with All», η L’Oréal εγκαινίασε ήδη από το 2005 το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα θέτοντας δυναμικούς στόχους για το διάστημα 2005-2019 και κάνοντας σημαντικά βήματα για τη μείωση του αποτυπώμα-τός της αλλά και την ενίσχυση της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η L’Oréal Dermatological Beauty (LDB) παρουσιάζει στην Ελληνική κοινότητα των Φαρμακείων ένα πρόγραμμα μοναδικό σε διεθνές επίπεδο, που εστιάζει σε πέντε άξονες προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της με βιώσιμο τρόπο και ταυτόχρονα να βοηθήσει τα φαρμα-κεία να αποκτήσουν πιο πράσινο προφίλ. Τα δύο πρώτα φαρμακεία παγκοσμίως που απέκτησαν την πιστοποίηση «Pharmacists for the Future» από τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas είναι ελληνικά, του Κωνσταντίνου Κακονίκου στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Αττικής και της Βαρβάρας Γρατζάκη-Λεμονιά στην περιοχή Σερρών.

Σύμφωνα με τη Bureau Veritas τα κριτήρια αφορούν στον τρόπο με τον οποίο αγορά-ζονται τα φάρμακα και όλα τα είδη που διατίθενται στο φαρμακείο, στην ευαισθητοποίηση των πελατών σχετικά με την κατανάλωση φαρμάκων και στην πρόληψη, στη διαμόρφωση του χώρου του φαρμακείου, στη μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, στη μείωση των απορριμμάτων και στη συλλογή των φαρμάκων προς απόρ-ριψη. Με βάση αυτά τα κριτήρια το φαρμακείο αξιολογείται ως βιώσιμο. Ο Δημήτρης Λεκκάκος, Διευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης LDB δήλωσε: «Στη L’Oréal Dermatological Beauty πρωτοπορούμε στην υγεία και την ομορφιά με στόχο να προ-σφέρουμε ουσιαστικές και βιώσιμες δερματολογικές λύσεις για όλους. Με τις μάρκες μας Vichy, La Roche-Posay, CeraVe και SkinCeuticals, βρισκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών υγείας, βοηθώντας τους να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων και να πα-ράσχουν σε όλους πρόσβαση στην υγεία του δέρματος».