Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA) σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕΕ πραγματοποιούν ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας EUCOTTON, μίας καινοτόμου προσπάθειας του ευρωπαϊκού κλάδου βάμβακος για την ιχνηλασιμότητα και ανάδειξη των προϊόντων που παράγονται από ευρωπαϊκό βαμβάκι. Η ECA αποτελείται από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, τη Βιομηχανία και τους Συνδέσμους Παραγωγών Βάμβακος στην Ελλάδα και την Ισπανία, συγκεντρώνοντας το 100% του τομέα του βαμβακιού στην Ευρώπη. Συνδεδεμένο μέλος της είναι η EUROCOTON, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία βαμβακοβιομηχανιών και συναφών βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας στις Βρυξέλλες.

Η εκστρατεία EUCOTTON υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βαμβακιού (ECA) με στόχο την αύξηση της προβολής του ευρωπαϊκού βαμβακιού και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα βιώσιμα και ποιοτικά χαρακτηριστικά του στις ευρωπαϊκές αγορές – στόχους. Μέσω αυτής της εκστρατείας, η ECA στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την παραγωγή βαμβακιού στην Ευρώπη, την αύξηση της ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται από ευρωπαϊκό βαμβάκι και την ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών εμπόρων σχετικά με την υψηλή ποιότητα του ευρωπαϊκού βαμβακιού, τα στάδια παραγωγής και τη δημοτικότητά του στην παγκόσμια αγορά.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 27 Ιουνίου, στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.