Ο Όμιλος Σαράντη ξεκίνησε τη χρονιά παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και θετική δυναμική στις πωλήσεις. Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 88,72 εκατ. ευρώ από 86,94 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά το α’ τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,05%, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους. Καθόλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021, οι πωλήσεις προήλθαν απ’ όλες τις προϊοντικές κατηγορίες που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα και υγιεινή, αλλά και την οικιακή φροντίδα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης για αρώματα ευρείας διανομής, αποσμητικά και προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. Αντιθέτως, η καταναλωτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής που παρέμεινε κλειστό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τέλος, η κερδοφορία του ομίλου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά το α’ τρίμηνο του 2021, υποστηριζόμενη από μειωμένα έξοδα μάρκετινγκ, διαφήμισης και προώθησης και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα.