Έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της στάσης απέναντι στα προσωπικά τους δεδομένα και τον διαμοιρασμό αυτών, σε brands premium και luxury αγαθών και υπηρεσιών, διενήργησε πρόσφατα το Luxury Institute σε ανώτατα στελέχη-μέλη του Global Luxury Expert Network.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες τους από τα καταναλωτικά brands που συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες είναι: να ρωτούν για τη γραπτή μου συναίνεση πριν τη συλλογή των δεδομένων μου (78%), να μην πωλούν τα δεδομένα μου σε τρίτους (69%), να διασφαλίζουν και να προστατεύουν τα data μου από hackers (65%), να δείχνουν διαφάνεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουν (61%) και να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μου είναι πάντα υπό τον έλεγχό μου (48%) μαζί με την απάντηση «πληροφορήστε με αν συμβεί κάποια διαρροή και πείτε μου πώς να προστατευτώ» (48%).

Η προσδοκία σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων για προσωποποιημένο περιεχόμενο και η παροχή κινήτρων και ανταμοιβών σκοράρουν χαμηλότερα στη λίστα με 44% και 35%, αντίστοιχα. Όσον αφορά στην ψηφιακή πλατφόρμα, τα στοιχεία της οποίας δείχνουν πιο διαθέσιμοι να μοιραστούν με luxury και premium brands, το 59% δηλώνει το LinkedIn, το 55% το Facebook, το 50% το Instagram, το 36% το Amazon και το 27% το Google. Τέλος, ένα 18% δήλωσε ότι δεν θα μοιραζόταν καθόλου προσωπικά δεδομένα.

Από αυτούς που δείχνουν τη διάθεση να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα τους, πολλοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν προσωπικά από αυτό, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν σημαντικά σε επίπεδο ανταμοιβών και προσωποποιημένου περιεχομένου.