Διπλή διάκριση τις τελευταίες ημέρες για τη L’Oréal. Μετά την κατάταξή της ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο και την πρώτη στη Γαλλία που εφαρμόζουν την ισότητα των φυλών, σύμφωνα με το Equileap, (Fashion Daily 06/03) ανακοίνωσε και την αναγνώρισή της για 15η φορά μεταξύ των World’s Most Ethical Companies 2024, από την Ethisphere.
Η Έκθεση Equileap Gender Equality Report and Rankin αξιολόγησε βάσει μιας σειράς κριτηρίων 3.795 εισηγμένες εταιρείες από 27 αγορές παγκοσμίως. Στη L’Oréal, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 32% των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, το 57% όλων των βασικών θέσεων και το 62% των διευθυντών διεθνών επωνυμιών.

Επιπλέον, ο Όμιλος επεκτείνει τη φιλοσοφία και τις δεσμεύσεις του για την ισότητα των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του, μέσω προγραμμάτων όπως το Inclusive Sourcing, το οποίο έχει ωφελήσει περισσότερους από 93.000 ανθρώπους παγκοσμίως και το έργο Fondation L’Oréal, το οποίο βοηθά τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους, μέσω προγραμμάτων όπως το For Women in Science.

Παράλληλα, η διάκριση της L’Oréal ως μία από τις World’s Most Ethical Companies 2024 από την Ethisphere αποτελεί την αναγνώριση ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που επιδεικνύουν δέσμευση στην επιχειρηματική ακεραιότητα, μέσω ισχυρών προγραμμάτων ηθικής, συμμόρφωσης και διακυβέρνησης. Η L’Oréal έχει λάβει την αναγνώριση αυτή 15 φορές και είναι μία από τις τρεις επιλογές στον κλάδο της βιομηχανίας που αφορά στην Υγεία και την Ομορφιά. Το 2024 αναγνωρίστηκαν 136 νικητές από 20 χώρες και 44 βιομηχανίες.