Η Γρ. Σαράντης προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές, μετά από σημερινή απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπούρας, σήμερα Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα οριστεί την 12.06.2023 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική διοίκηση του Ομίλου καθώς και τη στρατηγική του που περιλαμβάνει την διοίκηση των θυγατρικών, την Διεύθυνση Marketing, την Οικονομική Διεύθυνση, την Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφερόμενος στον Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Γ. Μπούρας κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου κατά τα τελευταία τρία έτη. Πριν από την ένταξή του στον Όμιλο είχε επιτελικούς ρόλους στη Minerva SA και στην PZ Cussons Group. Επίσης, ο Κώστας Ροζακέας, αναλαμβάνει καθήκοντα Group Strategic Advisor από την 12.06.2023, αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κυριάκο Σαράντη. Ο Κ. Ροζακέας είναι μέλος του Ομίλου από το 1995 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής και προόδου του Ομίλου ως Οικονομικός Διευθυντής. Από τη νέα του θέση θα συνδράμει την στρατηγική καθοδήγηση του Ομίλου και θα υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση στον διάδοχο της θέσης του.
Τέλος, ο Χρήστος Βάρσος αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) του Ομίλου από την 12.06.2023, αντικαθιστώντας τον Κώστα Ροζακέα. Ο Χ. Βάρσος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Partner στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς CFOs για Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πριν ενταχθεί στην ΕΥ διετέλεσε Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής για την Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, Οικονομικός Διευθυντής Ελβετίας και Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Ομίλου στην Coca-Cola HBC. Παλαιότερα, υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής σε ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, όπου και ηγήθηκε της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Χ. Βάρσος θα είναι υπεύθυνος για τις Οικονομικές Υπηρεσίες, το Νομικό τμήμα το τμήμα Πληροφορικής, το GDPR, και το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας της εταιρείας.