Έτος αλλαγών ήταν το 2023 για την Apivita, ωστόσο η εταιρεία πέτυχε κερδοφόρα αποτελέσματα για ακόμα μία συνεχόμενη χρονιά αλλά και διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεών της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57.880.759 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η αύξηση αυτή ξεπέρασε τον αρχικό στόχο και προήλθε από τη βελτιωμένη εγχώρια απόδοση καθώς και από ενίσχυση σε νέες αγορές. Επίσης, η εταιρεία στην προσπάθειά της για ανάπτυξη στο εξωτερικό αύξησε τα έξοδα προβολής και διαφήμισης από 4.109.891 ευρώ σε 4.489.733 ευρώ. Τέλος, τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2.428.053 ευρώ, έναντι των κερδών 1.890.809 ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 28%.

Η εταιρεία έχοντας πλέον παγιωθεί σε θέση ανάπτυξης, συνέχισε την ανοδική της πορεία, ενώ έχει θέσει βελτιωμένο πλάνο για το ερχόμενο έτος 2024, το οποίο θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει σε μακροχρόνιο επίπεδο. Τον Ιούλιο του 2023, η εταιρεία καλωσόρισε τον νέο της CEO Marc Toulemonde, ενώ τον Οκτώβριο του 2023 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρκόπουλο η παραγωγή προϊόντων άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας μέσα στον όμιλο και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του ομίλου στην παραγωγική δραστηριότητά της. Τον Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η αλλαγή και του εγχώριου διανομέα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πλάνο αναδιάρθωσης των Logistics που είχε ξεκινήσει από το 2022. Επιπλέον, συνεχίζει την προσπάθειά της για την περαιτέρω εδραίωσή της στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εισόδου σε νέες διεθνείς αγορές, όπως Τσεχία, Σερβία, Βραζιλία, Κίνα, Ουγγαρία, Γαλλία, Χιλή και άλλες, αναπτύσσονται νέα πρωτοποριακά προϊόντα και βελτιώνεται περαιτέρω η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.