Σε αντίθεση με την πτωτική πορεία των εξαγωγών, αύξηση σημειώθηκε στις λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων το 2023 στην εγχώρια αγορά, με την αξία να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Οι λιανικές πωλήσεις υποδημάτων και δερμάτινων ειδών ανήλθαν σε 570 εκατ. ευρώ και των κλωστοϋφαντουργικών ειδών σε 395 εκατ. ευρώ. Η πραγματική αξία εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη, εάν συνυπολογιστούν οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνολικά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων, υποδημάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών στην ελληνική αγορά το 2023 αντιστοιχούσαν στο 6,5% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων της χώρας. Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων αποτελούν την πέμπτη σημαντικότερη κατηγορία μετά τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα αυτοκίνητα και τα φαρμακευτικά είδη. Ποσοστιαία η αύξηση στην ένδυση το 2023 έναντι του 2021 ανήλθε σε 10,8%. Αναλυτικά, η πορεία αύξησης των λιανικών πωλήσεων ενδυμάτων ανά τρίμηνο το 2023 σε σχέση με το 2022 ήταν: α’ τρίμηνο 28%, β’ τρίμηνο 9,5%, γ’ τρίμηνο 6,3% και δ’ τρίμηνο 7,1%. Ο ΣΕΠΕΕ τονίζει ότι οι λιανικές πωλήσεις των ενδυμάτων ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του 2019, σε ποσοστό 23,5%, των κλωστοϋφαντουργικών ειδών κατά 6%, ενώ των υποδημάτων κατά 14,5%.