Με πάνω από 130 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, διεξήχθη η ενημερωτική εκδήλωση για τον κλάδο της γούνας «Doing Business with Fur – Challenges and Opportunities», την οποία συνδιοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Η εκδήλωση αποτελεί, με μία μικρή διαφοροποίηση, μέρος της σειράς webinars Doing Business IN, μία υπηρεσία εξειδικευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων της Enterprise Greece. Το «Doing Business with Fur», εστίασε στις ειδικές ανάγκες του σημαντικού για την ελληνική οικονομία, κλάδου της γούνας, αλλά και στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το μέλλον. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες απέκτησαν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, για το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στη μετά-Covid εποχή.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι ο κλάδος της γούνας διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικός, καθώς σε μια περίοδο όπου οι διαδικτυακές πωλήσεις σχεδόν μονοπώλησαν την αγορά, οι πωλήσεις της γούνας σε αρκετές αγορές έμειναν σταθερές ή αναπτύχθηκαν περαιτέρω, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν δεν ωφελείται ιδιαίτερα, έως καθόλου, από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Επισημάνθηκε τέλος, ότι οι επιχειρηματίες του χώρου πρέπει να ενσωματώσουν πρότυπα ποιότητας και να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περιοχής.