Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας (Ε/Κ) σημείωσε άνοδο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το 2ο τρίμηνο ειδικά, όλοι οι οικονομικοί δείκτες κατέγραψαν βελτίωση, με μεγαλύτερη άνοδο για την ένδυση. Η παραγωγή το εξάμηνο αυξήθηκε κατά 2,1% στην κλωστοϋφαντουργία και 10,5% στην ένδυση. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο λόγω της αύξησης των εξαγωγών και των λιανικών πωλήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 13,1% στην κλωστοϋφαντουργία και κατά 21,5% στην ένδυση. Άνοδο κατέγραψαν και οι εξαγωγές, με αύξηση 18,5% στην ένδυση και 14,9% στην κλωστοϋφαντουργία, φθάνοντας σε αξία τα 31,7 δισ. ευρώ για το σύνολο της αλυσίδας Ε/Κ. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι εισαγωγές, φθάνοντας σε αξία τα 64 δισ. ευρώ.