Σημάδια σταδιακής ανάκαμψης από την πανδημία εμφανίζει, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το α’ εξάμηνο του 2021. Ιδιαίτερα το δεύτερο τρίμηνο, όλοι οι οικονομικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντική βελτίωση, η οποία οφείλεται στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και στην επάνοδο της κανονικότητας στη λειτουργία των αγορών. Η παραγωγή σημείωσε αύξηση που για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2021 ανήλθε σε 15,6% στην κλωστοϋφαντουργία και 2,5% στην ένδυση.

Η μείωση στην απασχόληση, παρόλα τα μέτρα στήριξης πολλών χωρών, συνεχίστηκε στην κλωστοϋφαντουργία με -3,1% και στην ένδυση με -7,5%. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο, λόγω της αύξησης των λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,1% στην κλωστοϋφαντουργία και κατά 7,3% στην ένδυση και οι λιανικές πωλήσεις το α’ εξάμηνο κατέγραψαν άνοδο 12,4% που οφείλεται στην πορεία του δευτέρου τριμήνου. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές, με αύξηση 16,1% στην ένδυση και 15,9% στην κλωστοϋφαντουργία. Σε αξία οι εξαγωγές για το σύνολο της αλυσίδας Ε/Κ ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε 27,5 δισ. ευρώ από 23,7 δισ. ευρώ το 2020.

Αντίθετα, μείωση 15,8% κατέγραψαν οι εισαγωγές, οι οποίες το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 48,1 δισ. ευρώ. Η μεγάλη μείωση οφείλεται στην πτώση κατά 42% των εισαγωγών προϊόντων προστασίας από την Κίνα. Ειδικά στην ένδυση καταγράφεται μια μετακίνηση της παραγωγής στην ευρωμεσογειακή ζώνη, με άνοδο των εισαγωγών κατά 43% από το Μαρόκο, 23% από Τουρκία και 19% από την Τυνησία.