Μείωση της τάξης του 10% σηµείωσαν οι καθαρές πωλήσεις της H&M το δ’ τρίµηνο του 2020 (από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου), σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά για το οικονοµικό έτος 2020 οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 18% και διαµορφώθηκαν για το δ’ τρίµηνο στις 52,54 δισ. σουηδικές κορώνες (5,1 δισ. ευρώ) ενώ για το έτος στις 182 δισ. κορώνες. Εν µέσω πανδηµίας και κλειστών φυσικών καταστηµάτων, η εταιρεία είδε ισχυρή ανάκαµψη το γ’ τρίµηνο που συνεχίστηκε και στο µεγαλύτερο µέρος του δ’ τριµήνου. Tα συνολικά οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για το τρέχον οικονοµικό έτος (1 Δεκεµβρίου 2019- 30 Νοεµβρίου 2020) θα δηµοσιευθούν στις 29 Ιανουαρίου 2021. Αντίστοιχα, η Inditex είδε πτώση στις πωλήσεις της της τάξης του 14% το γ’ τρίµηνο, έως το τέλος Οκτωβρίου, ωστόσο η εταιρεία ήταν έντονα κερδοφόρα. Την Τρίτη η εταιρεία ανακοίνωσε σηµαντική άνοδο των online πωλήσεων, καθώς επίσης επισήµανε ότι η πτώση του 14% αντιστοιχεί σε βελτίωση έναντι της πτώσης του 31% το προηγούµενο τρίµηνο. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ το γ’ τρίµηνο, ενώ οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 76%. Τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 866 εκατ. ευρώ. Για το 9µηνο του έτους, οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 26,9% και διαµορφώθηκαν στα 14,1 δισ. ευρώ, ενώ οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 75%.