Η ελληνική βιομηχανία Μέγα εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία του πλανήτη και τη βιωσιμότητα, αποτυπώνοντάς τις στο πρόγραμμα βιωσιμότητας «Μέγα Act Green: Redesign – Reduce – Recycle».

Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Act Green, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (Redesign), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (Recycle) και εξοικονόμησης πόρων (Reduce).

Μεταξύ άλλων, η Μέγα δεσμεύεται για τη μέγιστη δυνατή χρήση του βαμβακιού ως το βασικό υλικό των προϊόντων επαφής με το δέρμα έως το 2050, τη χρήση αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένης χαρτομάζας μέχρι το 2030, τη μείωση των υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα τα προϊόντα έως το 2030, τη χρήσης ενέργειας που είναι μη ανανεώσιμη, καθώς και τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα της τα προϊόντα έως το 2023.