Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ το πρώτο τετράμηνο του 2023 συνεχίστηκε η άνοδος στις λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά ενώ αντίθετα οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας σημείωσαν κάμψη. Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά κατέγραψαν αύξηση 23,6% και ανήλθαν σε 848 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο 2023 από 686 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Αντίθετα αρνητικό ήταν το ξεκίνημα των εξαγωγών με μείωση κατά 7,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο τετράμηνο του 2023 ανήλθε σε 735 εκατ. ευρώ έναντι 793 εκατ. το 2022. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ενδυμάτων παρουσίασαν μείωση 11%, της κλωστοϋφαντουργίας 7,1% και του βαμβακιού 2,2%. Μείωση επίσης κατέγραψαν και οι εισαγωγές σε ποσοστό 3,6%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης -κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 1.134 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 1.177 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2022. Η μείωση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 9,9%.