Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε άνοδος στις λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά ενώ αντίθετα οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας σημείωσαν κάμψη. Όσον αφορά στις λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά, κατέγραψαν αύξηση 28,1% και ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023 από 501 εκατ. ευρώ το 2022. Αντίθετα, αρνητικό ήταν και το ξεκίνημα των εξαγωγών με μείωση κατά 7,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 588 εκατ. ευρώ έναντι 638 εκατ. το 2022. Οι εξαγωγές ενδυμάτων παρουσίασαν μείωση 11%, της κλωστοϋφαντουργίας 7,6%, και του βαμβακιού 3,3%. Μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές σε ποσοστό 4,3%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης -κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 874 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 913 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022. Η μείωση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 13,3%.