Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) προσκαλεί σπουδαστές και απόφοιτους σχολών σχεδιασμού ενδυμάτων, καθώς και επιχειρήσεις ένδυσης στην εκδήλωση επιλογής των 6 νικητών του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού σχεδιασμού ενδυμάτων με θέμα «Το Παρελθόν στο Μέλλον». Στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τα σχέδια των διαγωνιζόμενων που έχουν υποβληθεί ψηφιακά στον ΣΕΠΕΕ και περιλαμβάνουν μία μικρή συλλογή από ενδύματα αποτελούμενη από τα σχέδια 6 ολοκληρωμένων εμφανίσεων (γυναικεία, ανδρικά ή παιδικά ενδύματα).

Η εκδήλωση επιλογής του πρώτου σταδίου θα γίνει την Παρασκευή 28 Απριλίου και ώρα 13:00 έως 15:00, στο ξενοδοχείο Excelsior, στη Θεσσαλονίκη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Creative Hub, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».