Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών-ΕΒΕΑ, Αίθουσα Ερμής. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος προκήρυξε τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2023-2025. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών, οι εταιρείες καλούνται να γνωστοποιήσουν -εκ νέου- στον Σύνδεσμο, τον εκπρόσωπό τους, έως τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να κοινοποιήσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους έως την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, ημέρα κατά την οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση των υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο για το έτος 2022 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος εγγραφής.