Αύξηση κατά 39% στον κύκλο εργασιών, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καταγράφει για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Παπουτσάνης. Οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν σε 22,2 εκατ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, κάτι που αντιστοιχεί σε ανάπτυξη της τάξεως του 54% και αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 16%. Σημαντικά θετική ήταν η επίδραση της επανεκκίνησης της ξενοδοχειακής αγοράς διεθνώς, γεγονός που οδήγησε σε υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών και παραγωγών για τρίτους.

Επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Αναλύοντας τις επιμέρους δραστηριότητες, στα επώνυμα προϊόντα σημειώνεται μείωση 8%, κυρίως λόγω των απωλειών που κατέγραψαν τα αντισηπτικά. Στα ξενοδοχειακά, οι πωλήσεις ανέβηκαν κατά 236% σε σχέση με το 2021, τα προϊόντα τρίτων σημειώνουν ανάπτυξη 15%, ενώ οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών σημείωσαν αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο κυρίως προς το εξωτερικό.