Οι ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι μόδας, στο πλαίσιο του αιτήματος για «περισσότερη ΕΕ», εγκαινιάζουν αυτήν την εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μόδας, με τη συμμετοχή 21 εθνικών και περιφερειακών συμβουλίων μόδας από 18 χώρες. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν εθνικά όργανα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κλάδου σε επίπεδο κυβέρνησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν πρωτοβουλίες όπως οι εβδομάδες μόδας και προωθούν τοπικά ταλέντα. Η νέα συμμαχία θα έχει εναλλασσόμενη προεδρία, με πρώτη αυτή της Γερμανίας, ενώ θα χρηματοδοτείται με εισφορές μελών αναλόγως μεγέθους χώρας και εθνικού προϋπολογισμού.

Πρόκειται για project που βρίσκεται χρόνια στα σκαριά, με κάποιες αποτυχημένες απόπειρες συγκρότησης στο παρελθόν, αλλά όλα δείχνουν ότι πλέον βρέθηκε η χρυσή τομή. Ένας από τους σκοπούς του συλλογικού οργάνου θα είναι η εκπροσώπηση σε επίπεδο ηγεσίας ΕΕ, ενώ θα διεκδικεί συμμετοχή στις συζητήσεις σχετικά με θέματα όπως η βιωσιμότητα και κονδύλια για το δημιουργικό σκέλος. Παράλληλα, σκοπεύει να προωθήσει τη διακρατική δικτύωση και συνεργασία σε τομείς όπως η καινοτομία, οι καλές πρακτικές και οι εθνικές ειδικότητες. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει ψηφιακά τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει μία ακόμη δια ζώσης τον Οκτώβριο.

(Πηγή: Wwd.com)