Το 2021, οι εταιρείες στον κλάδο της μόδας επένδυσαν περίπου 1,6-1,8% των εσόδων τους στην τεχνολογία. Ως το 2030 αυτό αναμένεται να είναι 3,0-3,5%, με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εταιρεία, τόσο ως προς τη σχέση της με τον πελάτη, όσο και στα ίδια τα operations της. Η ανάλυση έδειξε ότι οι εταιρείες που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στα επιχειρηματικά τους μοντέλα θα μπορούσαν να σημειώσουν σωρευτική αύξηση ρευστότητας της τάξεως του 118% ως το 2030, ενώ όσοι μείνουν πίσω, ενδέχεται να δουν έως 23% σχετική πτώση. Η McKinsey, σε συνεργασία με το Business of Fashion, εντόπισε 5 βασικούς τομείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κλάδο της μόδας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, αλλά και να ξεκλειδώσει ευκαιρίες.

Metaverse
Η αξία της ψηφιακής μόδας και των NFT είναι μεν προφανής, αλλά η προτροπή είναι τα fashion brands να αναγνωρίσουν τις απτές ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμες πηγές εσόδων. Η παγκόσμια δαπάνη για εικονικά αγαθά ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια το 2021, με το 30% περίπου να αποδίδεται σε εικονικά προϊόντα μόδας, ενώ αναμένεται να φθάσει τα 135 δισ. ως το 2024. Οι εταιρείες που εστιάζουν στο metaverse θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν πάνω από το 5% των εσόδων τους από εικονική δραστηριότητα στα επόμενα 2-5 έτη, είτε αναπτύσσοντας one-off ψηφιακά προϊόντα σε υπάρχουσες πλατφόρμες, είτε δημιουργώντας έναν ολόκληρο εικονικό κόσμο.

Υπερεξατομίκευση
Οι μάρκες έχουν πρόσβαση σε όλο και περισσότερα εργαλεία εξατομίκευσης για να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές τους. Η μεγάλη ευκαιρία έγκειται στη συγκροτημένη διαχείριση των big data και της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα παράδειγμα είναι η μετατροπή του search-based ηλεκτρονικού εμπορίου σε εξατομικευμένη ανακάλυψη νέων προϊόντων, με την καθοδήγηση των πελατών σε ειδικά επιμελημένες ιστοσελίδες και marketplaces. Υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσέλκυση και διακράτηση πιστών πελατών.

Συνδεδεμένα καταστήματα
Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναγκάσει τον κλάδο να επανεξετάσει τον ρόλο των φυσικών καταστημάτων. Το επόμενο έτος ενδέχεται να δει πολλές εταιρείες να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ online και offline διανομής, εγκαθιστώντας mobile apps στα φυσικά σημεία, τόσο για τη διευκόλυνση των πωλητών κατά την εξυπηρέτηση, όσο και για την αύξηση του χρόνου παραμονής των πελατών εντός του καταστήματος. Παράλληλα, σε επίπεδο διαχείρισης αποθεμάτων, τα φυσικά καταστήματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μίνι κόμβους logistics, για την ταχύτερη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών, μειώνοντας τα σχετικά κόστη μέχρι και 90%.

Αναβάθμιση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας
Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν μεταμορφώσει καίρια πεδία της αλυσίδας αξίας στη βιομηχανία της μόδας, αλλά αυτές οι βελτιώσεις συχνά είναι απομονωμένες από το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Πάνω από το 60% των στελεχών του κλάδου της μόδας πιστεύει ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών διαδικασιών που θα διασυνδέουν όλους τους τομείς του οργανισμού, θα περιλαμβάνεται στις 5 πρώτες προτεραιότητες ψηφιοποίησης ως το 2025, αποσκοπώντας σε πιθανή μείωση 50% στο time-to-market, αύξηση 8% στην πώληση ειδών στην αρχική τους τιμή και μείωση 20% στο κόστος παραγωγής.

Προτεραιότητα στην ιχνηλασιμότητα
Η ιχνηλασιμότητα θα βοηθήσει τις εταιρείες να χαρτογραφήσουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα τους, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε βελτιώσεις υπέρ της βιωσιμότητας. Προς το παρόν, πολλές εταιρείες έχουν απευθείας πρόσβαση μόνο σε μεμονωμένους προμηθευτές, οι οποίοι αποτελούν μικρό μέρος της αλυσίδας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίτευξη στόχων ESG, οι εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση μιας κοινής κωδικοποίησης που θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα, καθώς επίσης από νέες προδιαγραφές σήμανσης, αλλά και νέο λογισμικό ιχνηλασιμότητας. Η προτεινόμενη οδός είναι οι συνεργασίες με ομοτίμους, φορείς και start-ups για την κοινή πρόσβαση σε γνώση, μέσω ειδικών πλατφορμών.

(Πηγή: McKinsey, Business of Fashion)