Στις 07-08/06 πραγματοποιήθηκε η ετήσια παγκόσμια σύνοδος κορυφής για τη μόδα στην Κοπεγχάγη, με τη συμμετοχή 900 μελών της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ των οποίων Kering, Burberry, Nike, αλλά και τα ΗΕ. Κυκλικότητα, άνθρακας, κοινότητα και συνεργασία ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης, ενώ το κυρίαρχο μήνυμα ήταν ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του κλάδου.

Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η έκδοση από τον διοργανωτή Global Fashion Agenda (GFA) της έκθεσης GFA Monitor, με προδιαγραφές για την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού αποτελέσματος, η ανακοίνωση της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Global Circular Fashion Forum για την εκτεταμένη ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων στις χώρες που παράγουν υφάσματα, καθώς και η παρουσίαση από την πλατφόρμα TrusTrace εργαλείου ιχνηλασιμότητας, ενώ πολλές εταιρείες παρουσίασαν τα δικά τους προγράμματα υπέρ της βιωσιμότητας. Ως επίμονα εμπόδια διακρίθηκαν η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για ουσιώδη αλλαγή και η ελλιπής εκπροσώπηση των κοινοτήτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνεπειών της μόδας. Σε γενικές γραμμές, επικράτησε πνεύμα ενότητας, αλλά και συναίνεσης ότι απαιτείται περισσότερη πολυμορφία και αυθεντικότητα στη συζήτηση.

(Πηγή: Voguebusiness.com)